Welzijnscoach

Locatie
Woerden
Startdatum
01/10/2020
Einddatum
01/10/2021
Uren
12
Klant
(MP) Gemeente Woerden
Aanvraagnummer
SRQ143765
Share this request:

Het Sociaal Team zoekt een Welzijnscoach voor 12 uur per week voor de periode 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021

De welzijnscoach is onderdeel van het Sociaal Team van WoerdenWijzer. Het is een casemanager met een specifieke expertise en focus op (zorg)preventie, welzijnsvraagstukken en voorliggende voorzieningen (sociale ondersteuning, daginvulling, praktische hulp).
De welzijnscoaches werken gebiedsgericht en onderhouden vanuit het Sociaal Team actief de lijntjes met partners in het (voorliggend) veld, zoals Buurtwerk, Hart voor Woerden, NIO, Kwadraad, thuiszorg en met verschillende huisartsenpraktijken in de wijken en kernen (Welzijn op recept). De welzijnscoach vormt zo een extra laagdrempelige toegang binnen WoerdenWijzer waar vragen van inwoners, hun netwerk en samenwerkingspartners direct binnenkomen.
De welzijnscoach heeft binnen het Sociaal Team en Jeugdteam een rol om proactief collega casemanagers gevraagd en ongevraagd te informeren over de mogelijkheden in het voorliggend veld naast of i.p.v. maatwerk voorzieningen.

Wat ga je doen?
Biedt individuele ondersteuning aan inwoners met vragen m.n. op vlak van welzijn, lichte zorgvragen en daginvulling/sociale activering.

 • Brede vraagverheldering (domeinen-breed).
 • Verkent mogelijkheden eigen kracht, inzet netwerk, vrijwilliger(s), of formele zorg.
 • Zoekt met de inwoner naar passende activiteiten/vrijwilligerswerk of zorg/ondersteuning en verwijst warm waar nodig.
 • Blijft aanspreekpunt voor inwoner, collega’s en ketenpartners.
 • Monitort de voortgang van de casus.
 • Evalueert samen met inwoner en aanbieders of de ingezette ondersteuning of activiteiten voldoende bijdraagt aan het welbevinden van de inwoner.

Contacten onderhouden ten behoeve van deze individuele ondersteuning.

 • Deelname aan relevante overleggen, bijv. eerstelijns zorgoverleg, NIO, ODO, signaalteam.
 • Is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners in wijk of dorp; werkt bijv. met regelmaat in Huizen van woerden (ook namens het brede Sociaal Team/WoerdenWijzer).
 • Onderhoudt actief netwerken in wijken/dorpen en met de partners in het voorliggend veld.
 • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen o.g.v. informele ondersteuning.
 • Signaleert hiaten in de dienstverlening en legt waar relevant verbindingen tussen Sociaal Team/Jeugdteam en het voorliggend veld.

Wat neem je mee
–              Je kent het aanbod van voorzieningen in Woerden o.g.v. welzijn, zorg, wonen en financiën.
–              Je heb kennis en/of ervaring met principes uit de positieve psychologie en methodieken zoals de sterke kantenbenadering, oplossingsgericht werken, motiverende gesprekvoering en sociale netwerkstrategieën.
–              Je bent een verbinder en teamplayer.
–              Je bent geduldig en communicatief vaardig.
–              Je hebt affiniteit en kan omgaan met mensen met verschillende achtergronden en leeftijden.

 • HBO+ werk- en denkniveau (SPH, MWD of vergelijkbaar);
 • Aantoonbare actuele kennis van, ervaring en affiniteit met werken in het Sociaal Domein;

 

Functietitel functiegebouw Medewerker publieke dienstverlening A
Functiewaardering Schaal 09
Afdeling Sociaal Domein
Team Sociaal team

 

Inhuurdesk Gemeente Woerden

Inschrijven
Woerden
12
01/10/2020
11/09/2020
01/10/2021
(MP) Gemeente Woerden
SRQ143765
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Woerden
01/10/2020
01/10/2021
12

Het Sociaal Team zoekt een Welzijnscoach voor 12 uur per week voor de periode 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021

De welzijnscoach is onderdeel van het Sociaal Team van WoerdenWijzer. Het is een casemanager met een specifieke expertise en focus op (zorg)preventie, welzijnsvraagstukken en voorliggende voorzieningen (sociale ondersteuning, daginvulling, praktische hulp).
De welzijnscoaches werken gebiedsgericht en onderhouden vanuit het Sociaal Team actief de lijntjes met partners in het (voorliggend) veld, zoals Buurtwerk, Hart voor Woerden, NIO, Kwadraad, thuiszorg en met verschillende huisartsenpraktijken in de wijken en kernen (Welzijn op recept). De welzijnscoach vormt zo een extra laagdrempelige toegang binnen WoerdenWijzer waar vragen van inwoners, hun netwerk en samenwerkingspartners direct binnenkomen.
De welzijnscoach heeft binnen het Sociaal Team en Jeugdteam een rol om proactief collega casemanagers gevraagd en ongevraagd te informeren over de mogelijkheden in het voorliggend veld naast of i.p.v. maatwerk voorzieningen.

Wat ga je doen?
Biedt individuele ondersteuning aan inwoners met vragen m.n. op vlak van welzijn, lichte zorgvragen en daginvulling/sociale activering.

 • Brede vraagverheldering (domeinen-breed).
 • Verkent mogelijkheden eigen kracht, inzet netwerk, vrijwilliger(s), of formele zorg.
 • Zoekt met de inwoner naar passende activiteiten/vrijwilligerswerk of zorg/ondersteuning en verwijst warm waar nodig.
 • Blijft aanspreekpunt voor inwoner, collega’s en ketenpartners.
 • Monitort de voortgang van de casus.
 • Evalueert samen met inwoner en aanbieders of de ingezette ondersteuning of activiteiten voldoende bijdraagt aan het welbevinden van de inwoner.

Contacten onderhouden ten behoeve van deze individuele ondersteuning.

 • Deelname aan relevante overleggen, bijv. eerstelijns zorgoverleg, NIO, ODO, signaalteam.
 • Is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners in wijk of dorp; werkt bijv. met regelmaat in Huizen van woerden (ook namens het brede Sociaal Team/WoerdenWijzer).
 • Onderhoudt actief netwerken in wijken/dorpen en met de partners in het voorliggend veld.
 • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen o.g.v. informele ondersteuning.
 • Signaleert hiaten in de dienstverlening en legt waar relevant verbindingen tussen Sociaal Team/Jeugdteam en het voorliggend veld.

Wat neem je mee
–              Je kent het aanbod van voorzieningen in Woerden o.g.v. welzijn, zorg, wonen en financiën.
–              Je heb kennis en/of ervaring met principes uit de positieve psychologie en methodieken zoals de sterke kantenbenadering, oplossingsgericht werken, motiverende gesprekvoering en sociale netwerkstrategieën.
–              Je bent een verbinder en teamplayer.
–              Je bent geduldig en communicatief vaardig.
–              Je hebt affiniteit en kan omgaan met mensen met verschillende achtergronden en leeftijden.

 • HBO+ werk- en denkniveau (SPH, MWD of vergelijkbaar);
 • Aantoonbare actuele kennis van, ervaring en affiniteit met werken in het Sociaal Domein;

 

Functietitel functiegebouw Medewerker publieke dienstverlening A
Functiewaardering Schaal 09
Afdeling Sociaal Domein
Team Sociaal team

 

Inloggen