Consulent Vroegsignalering Schulden

Locatie
Woerden
Startdatum
04/10/2021
Einddatum
03/10/2022
Uren
17
Klant
(MP) Gemeente Woerden
Aanvraagnummer
SRQ154035
Share this request:

Taakomschrijving (indicatief)

De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt. We willen inwoners die zelf niet zo gemakkelijk aankloppen bij WoerdenWijzer, toch bereiken.
De consulenten werken op onaangekondigd en outreachend basis om de inwoners met beginnende betaalachterstanden, of (problematische) schulden te bereiken. In die rol signaleren de consulenten waar behoefte aan is bij de inwoner op alle leefgebieden.
De consulenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een Quickscan met oplossingsrichtingen. En voorts het goed verwijzen en warm overdragen naar reguliere (schuld) hulpverlening waar nodig. En wordt nazorg geboden indien na zes maanden blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen.  
 

Inhuurdesk Gemeente Woerden

Inschrijven
Woerden
17
04/10/2021
15/09/2021
03/10/2022
(MP) Gemeente Woerden
SRQ154035
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Woerden
04/10/2021
03/10/2022
17

Taakomschrijving (indicatief)

De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt. We willen inwoners die zelf niet zo gemakkelijk aankloppen bij WoerdenWijzer, toch bereiken.
De consulenten werken op onaangekondigd en outreachend basis om de inwoners met beginnende betaalachterstanden, of (problematische) schulden te bereiken. In die rol signaleren de consulenten waar behoefte aan is bij de inwoner op alle leefgebieden.
De consulenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een Quickscan met oplossingsrichtingen. En voorts het goed verwijzen en warm overdragen naar reguliere (schuld) hulpverlening waar nodig. En wordt nazorg geboden indien na zes maanden blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen.  
 

Inloggen